Vận tải nội địa

Việc giao hàng của khách đúng thời gian và đáng tin cậy là chìa khóa cho việc kinh doanh của chúng tôi. Để đáp ứng mọi nhu cầu về vận tải, chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ vận tải nội địa, bao gồm Các dịch vụ của chúng tôi -         Vận tải hàng lẻ -         Các dịch vụ kéo container -         Các dịch vụ vận tải liên hợp Các dịch vụ giá trị gia tăng -         Các dịch vụ nhận hàng -         Kiểm soát hàng từ khi nhận hàng đến khi giao hàng -         Kiểm đếm hàng[...]