Dịch vụ khai báo hải quan và đăng kiểm chuyên ngành

Worldwide Link là một đại lý thông quan được cấp phép. Những chuyên viên hải quan giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã làm việc trong ngành xuất nhập khẩu nhiều năm, cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi những giải pháp tốt nhất trong việc thông quan hàng hóa.

Các dịch vụ của chúng tôi

–         Thông quan hàng nhập khẩu / xuất khẩu

–         Áp thuế nhập khẩu cho hàng hóa

–         Hoàn thuế VAT
Những dịch vụ giá trị gia tăng

–         Tư vấn luật hải quan

–         Giám sát môi giới hải quan tại nhà máy

–         Kiểm tra chứng từ

–         Thông quan hàng